Home 9 Serwis 9 Badania i kontrola procesu malowania proszkowego

Badania i kontrola procesu malowania
proszkowego

Rynek malowania proszkowego rozwija się dynamicznie.Wiąże się to z rosnącymi wymaganiami konsumentów.

Program wsparcia serwisowego

Pragniemy, aby nasi klienci mogli oferować wysoką jakość swoich produktów

W tym celu uruchomiliśmy dla naszych stałych klientów program serwisu technicznego.

W ramach serwisu przeprowadzane są:

Cykliczne badania technologiczne – rodzaje testów:

 • grubość powłoki
 • ocena walorów estetycznych powłoki
 • próba gotowania
 • przyczepność
 • pomiar stopnia połysku
 • elastyczność
 • odporność na uderzenia
 • tłoczność
 • odporność na korozję
 • odporność na środki do usuwania graffiti

Analiza procesu polimeryzacji farby oraz rozkładu temperatur w celu optymalizacji parametrów wypalania farby (czasu oraz temperatury)

Badania kąpieli chemicznych, używanych w Państwa firmie:

 • pomiar ph
 • stężenie roztworów
 • czystość kąpieli
 • ocena wizualna powłoki

Zintegrowany przegląd lakierni

 • audyt wszystkich procesów malowania proszkowego pod kątem optymalizacji kosztów z zachowaniem wysokiej jakości powłoki proszkowej

Inne badania wspomagające proces malowania proszkowego:

 • Fotooptyczna analiza koloru farby i jego prawidłowość względem wzorca

 • Mikroskopowa analiza farby proszkowej pod względem zanieczyszczeń

W ramach współpracy oferujemy także w korzystnych cenach kompleksową obsługę w zakresie wypełniania nałożonych prawem obowiązków na rzecz ochrony środowiska poprzez opracowanie i wdrożenie wymogów prawnych:

 • uzyskiwanie w imieniu przedsiębiorcy decyzji i zezwoleń,
 • wprowadzenie lub uzupełnienie systemu ewidencji,
 • wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • prawidłowa gospodarka odpadami

Wykaz badań

Nazwa badania Metoda badań
Oznaczenie połysku ISO 2813 2014 ( 60o)
Grubość powłoki proszkowej ISO 2178 Metoda magnetyczna
ISO 2360 Metoda amplitudowa prądów wirowych
Przyczepność DIN EN ISO 2409 Badanie metodą siatki nacięć
Tłoczność DIN EN ISO 1520
Elastyczność DIN EN ISO 1519
Próba zginania ( sworzeń cylindryczny)
Odporność na uderzenia DIN EN ISO 6272-1
Badanie za pomocą spadającego ciężarka
( próba udarowa kulą)
Odporność na korozję stal ISO 9227 – NSS
Odporność na korozję aluminium ISO 9227- AASS
Próba gotowania Badanie we wrzącej wodzie, zdemineralizowanej ( max.30µS w 200C )
Odporność na środki do usuwania graffiti Naniesienie środka do usuwania graffiti AGS 221. Ocena połysku po 4 godzinach. Pomiar połysku zgodnie z DIN EN ISO 2813

Utrzymanie wysokiej jakości produktów

Harmonogram badań

Mamy nadzieję , że serwis ten przyczyni się do rozwiązania problemów, związanych z zapewnieniem jakości malowania proszkowego, na jakie nasi klienci często w swojej działalności napotykają oraz zapewni utrzymanie wysokiej jakości Państwa produktów.

W celu ustalenia haromonogramu badań prosimy o kontakt z:

Małgorzata Pekról
tel. (61) 653 48 40 / 41, kom. 600 078 204, gosia@ewa-mendel.pl  

Agnieszka Kaczmarek
kom. 536 599 106, e-mail: labo@ewa-mendel.pl