Home 9 Produkty 9 Podkłady proszkowe

Podkłady proszkowe

Gwarancja odporności na korozję.

Odporność antykorozyjna

Świat bez korozji

Zastosowanie odpowiedniej obróbki chemicznej oraz dedykowanego systemu lakierniczego gwarantuje odpowiednio długą odporność antykorozyjną.

Nasi dostawcy – producenci środków chemicznych oraz farb proszkowych od wielu lat zajmują się rozwojem, opracowywaniem i wdrażaniem nowych produktów, których celem jest ochrona przed korozją.

W ofercie posiadamy podkłady proszkowe o różnych zastosowaniach:

Podkłady proszkowe dla detali aluminiowych

Podkłady proszkowe dla detali stalowych

Podkłady proszkowe dla detali gazujących

Podkłady proszkowe z dużą zawartością cynku

Aby zapewnić optymalną ochronę antykorozyjną prosimy o zapoznanie się z tabelą poniżej
Oraz skontaktowanie się z nami w celu doboru odpowiedniego systemu lakierniczego

Opis technologii przygotowania powierzchni oraz malowania proszkowego w zależności od środowiska, w którym detal malowany będzie eksploatowany (klasyfikacja środowisk według PN-EN ISO 12944-2).

 

Klasa korozyjności

Przykłady środowisk * klimat umiarkowany

Stal zimnowalcowana

Stal gorącowalcowana

Aluminium

C1 bardzo mała

Ogrzewane budynki , brak narażenia na czynniki atmosferyczne

1

2

4

C2 mała

Budynki nieogrzewane , atmosfery w małym stopniu zanieczyszczone

1 lub 2

2 lub 3**

4

C3 średnia

Atmosfery miejskie i przemysłowe o średnim zanieczyszczeniu SO2

3

3

4

C4 duża

Obszary przemysłowe , obszary przybrzeżne , pływalnie , zakłady chemiczne

5

5

5

C5-I bardzo duża (przemysłowa)

Obszary przemysłowe o agresywnej atmosferze , budowle z prawie ciągłą kondensacją

5

5

5

C5-M bardzo duża
(morska)

Obszary przybrzeżne i oddalone od brzegu o dużym zasoleniu , budowle z prawie ciągłą kondensacją

5

5

5

* przykłady środowisk typowych dla klimatu umiarkowanego .Szczegółowa klasyfikacja oraz inne przykłady podane są w normie PN-EN ISO 12944-2, która jest nadrzędnym dokumentem , służącym do określenia korozyjności środowiska eksploatacji przedmiotu malowanego.

** do uzgodnienia z inwestorem.

Rodzaje technologii:

  1. Odłuszczanie ( mycie) → fosforanowanie lub porównywalne metody bezfosforanowe ( np. obróbka silanowa) → malowanie farbą nawierzchniową
  2. Piaskowanie → malowanie proszkowe farbą nawierzchniową
  3. Piaskowanie → malowanie proszkowe odpowiednio dobranym podkładem proszkowym → malowanie proszkowe farbą nawierzchniową
  4. Odtłuszczanie i trawienie → chromianowanie lub porównywalne metody obróbki bezchromowej→ malowanie proszkowe farba nawierzchniową
  5. Technologia dobierana każdorazowo do detalu i środowiska późniejszej eksploatacji z zastosowaniem odpowiednio dobranej obróbki chemicznej (minimum jak w punkcie 4) , podkładowej farby proszkowej i wybranej nawierzchniowej farby proszkowej (np.z certyfikatem Qualicoat 2)