Home 9 Produkty 9 Podkłady proszkowe

Podkłady proszkowe

Gwarancja odporności na korozję.

Odporność antykorozyjna

Świat bez korozji

Zastosowanie odpowiedniej obróbki chemicznej oraz dedykowanego systemu lakierniczego gwarantuje odpowiednio długą odporność antykorozyjną.

Nasi dostawcy – producenci środków chemicznych oraz farb proszkowych od wielu lat zajmują się rozwojem, opracowywaniem i wdrażaniem nowych produktów, których celem jest ochrona przed korozją.

podkłady proszkowe poznań

W ofercie posiadamy podkłady proszkowe o różnych zastosowaniach:

podkłady proszkowe do detali aluminiowych poznań

Podkłady proszkowe dla detali aluminiowych

podkłady proszkowe do detali stalowych poznań

Podkłady proszkowe dla detali stalowych

podkłady proszkowe dla detali gazujących poznań

Podkłady proszkowe dla detali gazujących

podkłady proszkowe z dużą zawartością cynku poznań

Podkłady proszkowe z dużą zawartością cynku

Aby zapewnić optymalną ochronę antykorozyjną prosimy o zapoznanie się z tabelą poniżej
oraz skontaktowanie się z nami w celu doboru odpowiedniego systemu lakierniczego

Opis technologii przygotowania powierzchni oraz malowania proszkowego w zależności od środowiska, w którym detal malowany będzie eksploatowany (klasyfikacja środowisk według PN-EN ISO 12944-2).

 

Klasa korozyjności

Przykłady środowisk * klimat umiarkowany

Stal zimnowalcowana

Stal gorącowalcowana

Aluminium

C1 bardzo mała

Ogrzewane budynki , brak narażenia na czynniki atmosferyczne

1

2

4

C2 mała

Budynki nieogrzewane , atmosfery w małym stopniu zanieczyszczone

1 lub 2

2 lub 3**

4

C3 średnia

Atmosfery miejskie i przemysłowe o średnim zanieczyszczeniu SO2

3

3

4

C4 duża

Obszary przemysłowe , obszary przybrzeżne , pływalnie , zakłady chemiczne

5

5

5

C5-I bardzo duża (przemysłowa)

Obszary przemysłowe o agresywnej atmosferze , budowle z prawie ciągłą kondensacją

5

5

5

C5-M bardzo duża
(morska)

Obszary przybrzeżne i oddalone od brzegu o dużym zasoleniu , budowle z prawie ciągłą kondensacją

5

5

5

* przykłady środowisk typowych dla klimatu umiarkowanego .Szczegółowa klasyfikacja oraz inne przykłady podane są w normie PN-EN ISO 12944-2, która jest nadrzędnym dokumentem , służącym do określenia korozyjności środowiska eksploatacji przedmiotu malowanego.

** do uzgodnienia z inwestorem.

Rodzaje technologii:

  1. Odłuszczanie ( mycie) → fosforanowanie lub porównywalne metody bezfosforanowe ( np. obróbka silanowa) → malowanie farbą nawierzchniową
  2. Piaskowanie → malowanie proszkowe farbą nawierzchniową
  3. Piaskowanie → malowanie proszkowe odpowiednio dobranym podkładem proszkowym → malowanie proszkowe farbą nawierzchniową
  4. Odtłuszczanie i trawienie → chromianowanie lub porównywalne metody obróbki bezchromowej→ malowanie proszkowe farba nawierzchniową
  5. Technologia dobierana każdorazowo do detalu i środowiska późniejszej eksploatacji z zastosowaniem odpowiednio dobranej obróbki chemicznej (minimum jak w punkcie 4) , podkładowej farby proszkowej i wybranej nawierzchniowej farby proszkowej (np.z certyfikatem Qualicoat 2)