Home 9 Ochrona środowiska i BHP

Ochrona środowiska i BHP

W ramach naszej działalności oferujemy Państwu kompleksową pomoc z zakresu ochrony środowiska i BHP.

operaty środowiskowe


Ekologia

operaty środowiskowe 2

Ochrona środowiska i przepisy BHP

W ramach naszej działalności oferujemy Państwu kompleksową pomoc z zakresu:

Ochrony środowiska:

 •  przygotowanie operatów środowiskowych i kart informacyjnych przedsięwzięcia (KIP)
 • pomoc przy uzyskiwaniu pozwoleń i decyzji
 • wprowadzenie i uzupełnianie systemu BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz gospodarce odpadami)
 • rejestracja podmiotu i raportowanie w Krajowej Bazie i Emisjach Gazów Cieplarnianych i innych substancji (Kobize)
 • wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • przeprowadzanie audytu  ochrony środowiska

BHP:

 • szkolenia wstępne i okresowe
 • ocena ryzyka zawodowego
 • stały nadzór BHP z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP i sanitarnych
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej

Jeżeli chcemy otworzyć lakiernię proszkową i być w zgodzie z Ochroną Środowiska, to zgodnie z obowiązującymi przepisami musimy:

Z

Zdobyć pozwolenie na budowę

lub zgodę na adaptację danego budynku.

Z

Upewnić się (w urzędzie, starostwie lub gminie)

jakie są wskazania lokalizacyjne, tzn. czy wymagany jest Raport Oddziaływania na Środowisko, jeżeli tak to musi być przygotowany.

Z

Na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności należy do Starostwa złożyć:

 • program gospodarki odpadami,
 • operat środowiskowy ochrony powietrza,
 • operat wodnoprawny,
 • jeżeli jest taki wymóg to operat akustyczny (emitowanie hałasu, zgodne z przeznaczeniem terenu).

Starostwo na podstawie danych operatów środowiskowych wydaje decyzję (pozwolenie) na wskazanych warunkach i określa jej termin ważności. W indywidualnych warunkach należy się starać o pozwolenie zintegrowane (określa Starostwo, Urząd Miasta).

Z

Po rozpoczęciu działalności należy pamiętać o:

 • przestrzeganiu zaleceń wskazanych w decyzjach (pozwoleniach),
 • prowadzeniu ewidencji i przekazywaniu odpadów w systemie BDO
 • sporządzaniu raz w roku w systemie BDO sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami
 • sporządzaniu raz w roku w systemie BDO sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi
 • sporządzeniu raz w roku w systemie Kobize raportu
 • dostarczeniu do Urzędu Marszałkowskiego rocznego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska ( raz w roku)
 • uiszczaniu opłat za korzystanie ze środowiska.
Z

W prowadzonej przez Państwa działalności nie należy także zapominać o:

 • właściwej gospodarce odpadami,
 • przestrzeganiu poziomów hałasu,
 • uiszczaniu opłat za korzystanie ze środowiska,
 • uiszczaniu opłat za wprowadzanie na rynek odpadów opakowaniowych,
 • sporządzaniu wymaganych sprawozdań
 • wykonywaniu badań środowiska pracy
 • uaktualnianiu ryzyka zawodowego.

W zgodzie z naturą

Prowadzenie działalności w zgodzie
z naturą i obowiązującymi przepisami

Pamiętajmy, ze do degradacji środowiska naturalnego w największym stopniu przyczynia się człowiek, dlatego tak ważne jest prowadzenie działalności w zgodzie z naturą i obowiązującymi przepisami.

%

Dodatkowych informacji udziela:

Małgorzata Pekról
tel. (61) 653 48 40 / 41;
kom. +48 600 078 204