Urządzenia ręczne

Urządzenia Gema OptiFlex® 

 Gema OptiFlex® Pro B

 Gema OptiFlex® Pro B Spray

Gema OptiFlex® Pro W

 Gema OptiFlex® Pro C

 Gema OptiFlex® Pro F

 Gema OptiFlex® Pro F Spray

Gema OptiFlex® Pro L

 Gema OptiFlex® Pro Q

 Gema OptiFlex® Pro S